Torsdagsbussen (2023/2024)

Torsdagsbussen

Kunst & KulturHøjskolen atter på hjul.
En del har efterspurgt mulighederne for igen at kunne tage på en dagstur med Kunst & KulturHøjskolen for at opleve dele af vores smukke land og nyde samværet, og derfor forsøger vi at genoptage dette tilbud i vores program. I denne sæson tilbyder vi to ture i efteråret 2023 og to ture i foråret 2024.
De enkelte ture har hver deres særpræg, men fælles for dem er, at vi skal opleve natur, kultur og historie på forskellig vis og naturligvis glæden ved at være sammen.


Hvem arrangerer turene?

Jan Andersen
Jan er bestyrelsesmedlem i Kunst & KulturHøjskolen og har i sit arbejdsliv været lærer og uddannelsesvejleder. Som lærer underviste han bl.a. i historie, som har hans store interesse, og han har gennem flere år arrangeret historiske temature for Dansk Blindesamfunds sommerhøjskole.

Henrik Jensen
Henrik Jensen er præst i den grundtvigske frimenighed i Ågård og har før dette været højskolelærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Kirsten Storgaard
Kirsten er bestyrelsesmedlem i Kunst & Kultur og har i sit arbejdsliv været en del af forstanderparret på Ågård Efterskole i 25 år. I ledelsen af efterskolen har tanker om det folkeoplysende arbejde og dannelsesprojektet været et fundament og en inspiration, som nu kan bruges i arbejdet i Kunst & KulturHøjskolen.


Tilmelding og betaling
Man tilmelder sig alle fire ture på hjemmesiden og betaler 200 kr. for ”Medlemskab til Torsdagsbussen”.
På hver enkelt tur opkræves desuden 240 kr. til busbetaling plus evt. entreer og rundvisningsudgifter, som vil fremgå af den enkelte tur i programmet.

Evt. framelding skal ske til hhv. Jan og Kirsten på mail senest 8 dage før turen, så vi kan udnytte buskapaciteten. Hvis der er ledige pladser, vil der være mulighed for at deltage i enkelte ture mod et gebyr på 100 kr., som betales i bussen. Forespørgsel om ledige pladser sker til hhv. Jan og Kirsten.
Medbring selv frokost og drikkevarer.


> 10. august 2023
FREDERICIA KØBSTAD OG VOLD
Arr.: Jan Andersen
Mail: jan.54@outlook.dk

Vi vil høre om den spændende udvikling fra lille fæstningsby til moderne købstad, når vi får en guidet gåtur rundt på Fredericia Vold og den gamle bydel inden for voldene. Undervejs vil der blive fortalt om de historiske steder, som vi kommer forbi: Landsoldaten, kanonerne på voldene, bastioner på voldene, gamle huse, f.eks. avlsbrugergårde, Trinitatis Kirke og Krigergraven, Ryes Plads, Den katolske kirke, Den jødiske Kirkegård og Sct. Michaelis Kirke og kirkegård. Turens længde er ca. 2 km. Mulighed for hvil undervejs.
Vi vil spise vores medbragte mad på Landsoldatpladsen.
Derefter vil vi køre til Den reformerte Kirke, hvor en repræsentant fra menigheden vil vise os kirken og fortælle om trossamfundet og efter en kaffepause på Øster Strand, vil vi køre videre til den nyere folkekirke Christianskirken, hvor vi bl.a. skal se og høre om Bjørn Nørgårds udsmykning af kirken.
Betaling: bus kr. 240 + rundvisning kr. 25


> 14. september 2023
SYDFYN
Arr.: Henrik Jensen og Kirsten Storgaard
Mail: kstorgaard1705@gmail.com

Første stop er hos billedhuggeren Keld Moseholm, som med de små tykke mennesker har skabt et unikt univers, der på én gang fascinerer ved sin mangfoldighed og fantasirigdom og samtidig fungerer som et spejl for den verden, vi lever i til daglig.  Keld Moseholm vil give os en kort introduktion til sine værker og vi får derefter mulighed for at se hans udstilling og gå en tur i skulpturparken.
Medbragt frokost indtages i de smukke Svanninge Bakker.
Derefter aflægger vi Gymnastikhøjskolen i Ollerup et besøg og i ”De gamle stuer”, vil vi høre om skolens historie. Efter en rundvisning på skolen og i parken, vil vi afslutte besøget i foredragssalen med fællessang.
Betaling: bus kr. 240 + galleribesøg kr. 50


> 23. maj 2024
KAJ MUNK OG VEDERSØ
Arr.: Henrik Jensen og Kirsten Storgaard
Mail: kstorgaard1705@gmail.com

Vi skal til det vestjyske og gennem sang og fortælling få et indblik i Kaj Munks liv og tanker.
Første stop vil være Lyngvig Fyr, hvor vi vil gøre et kort ophold og fornemme Vesterhavet.
Dernæst besøger vi Vedersø Præstegård, hvor der vil være fortælling og rundtur på egen hånd samt mulighed for at spise sin medbragte mad i parken, hvor vi også kan lytte til dele af Digteruten om Kaj Munk.
Vi vil også besøge Vedersø Kirke, hvor der vil være endnu en fortælling om Kaj Munks liv og præstegerning.
Vi slutter af på Vedersø Efterskole med fællessang og en kop kaffe.
Betaling: bus kr. 240 + entre kr. 75


> 13. juni 2024
DE SLESVIGSKE KRIGE OG
GENFORENINGEN
Arr.: Jan Andersen
Mail: jan.54@outlook.dk

Sønderjylland og Slesvigs historie har altid været spændende, dels fordi det her drejer sig om en del af det danske rige, som blev mistet, og hvor den nordlige del igen kom tilbage til Danmark, – og dels fordi det er Slesvig, der har været skuepladsen for kappestriden mellem dansk og tysk gennem tiderne, og især årstallene 1864 og 1920 har sat sig dybe spor i den danske historie.
Det er dette område, vi skal på tur til. Vi skal bl.a. besøge Dybbøl Centret, hvor vi også vil spise vores medbragte mad.
Derefter går turen til den gamle grænseovergang, hvor Christian den 10. red over på sin hvide hest i 1920 og vi slutter i Genforeningsmuseet ved den gamle grænsekro, hvor vi også har mulighed for at drikke en kop kaffe.
Betaling: bus kr. 240 + entreer kr. 175

Praktisk information

Hold nr:
8-2023
Første møde:
10.08.23 kl. 09:00
Sidste møde:
13.06.24 kl. 09:00
Mødegange:
4

Pris

Almen
DKK 200,00
  • Torsdag 10.08.23 kl. 09:00 - 17:05

  • Torsdag 14.09.23 kl. 09:00 - 17:05

  • Torsdag 23.05.24 kl. 09:00 - 17:05

  • Torsdag 13.06.24 kl. 09:00 - 17:05

Forskellige