Årsmøde

Kære medlemmer!
 
Det er en stor glæde for foreningen at invitere til sit årsmøde, som finder sted på Domus, onsdag 23. marts kl. 15.00 (efter onsdagsdagshøjskolen.) Årsmødet indledes med et mindre traktement kl. 14.45.
 
Årsmødet afholdes med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Valg af referent.
 
3. Beretning ved formand og forstander.
 
4. Aflæggelse af regnskab.
 
5. Godkendelse af budgetudkast for den kommende sæson.
Se regnskab 2021 og budget 2022 i pdf-format ved at klikke her og her.
 
6. Kontingent
 
7. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før årsmødet.
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
På valg er Jens Thormann, Alex Pedersen, Annette Hertz og Svend Strunge. 
Jens Thormann og Svend Strunge er villige til genvalg.
Suppleant Inger Bak Larsen er på valg og er villig til genvalg.
 
9. Valg af revisor for to år samt en revisorsuppleant.
Ingen er på valg i år.
 
10. Eventuelt. 
 
Bestyrelsen håber, at mange af vore medlemmer ønsker at deltage i denne vigtige og hyggelige sammenkomst. Kvittering eller adgangskort bedes medbragt.
 
Med venlig hilsen
Svend Strunge, formand og
Jørgen Ejlskov, forstander