Glimt af Kunst & Kulturhøjskolens historie gennem 30 år

Glimt af Kunst & Kulturhøjskolens historie gennem 30 år

Opstart
Den 4. november 1994 er datoen, hvor en lille kreds besluttede at starte Kunst & Kulturhøjskolen i Vejle. Harald Jørgensen var fratrådt som forstander for FOF, som han havde ledet gennem mange år, men ønsket om at arbejde med folkeoplysning var stadig stærkt.  På et møde hos Jørn Moeslund blev man enige om at forsøge med en ny forening og valgte navnet Kunst & Kulturhøjskolen i Vejle, og således er der en historisk tradition og linje fra folkeoplysningens historie til vores nu 30-årige forening.

Skolen startede sin første sæson 1994 – 95 som en selvstændig forening uden offentligt tilskud og med Harald Jørgensen som forstander. Fra sit arbejde i FOF havde han kontakt til fremtrædende foredragsholdere og kunstnere, som nu kunne bruges i nyt regi. Arrangementerne afholdtes i starten på Vejle Bibliotek.

I 1998 skete der ændringer for folkeoplysningen. En valgt bestyrelse blev en betingelse for kommunalt tilskud, og Helge Bardam blev valgt som den første bestyrelsesformand for Kunst & Kulturhøjskolen. I 2006 blev Svend Strunge ny formand.

I 2008 valgte Harald Jørgensen at trække sig tilbage, og stillingen som forstander skulle nybesættes.  Foreningen valgte Jørgen Ejlskov som sin nye forstander. Ejlskov havde tidligere været forstander i AOF, og han kunne således bruge sine mangeårige erfaringer fra folkeoplysningen til glæde og gavn for Kunst & Kulturhøjskolen.
I 2023 afløste Kirsten Storgaard Svend Strunge efter 17 år på posten som formand.

Vokseværk og nye tiltag
Skolens deltagerantal voksede hurtigt til omkring 100 på Mandagshøjskolen, og Højskolen flyttede til Domus, hvor der er mere plads  Perioden fra 2008 har været præget af fremgang og ændringer på mange områder ikke mindst hvad angår deltagerantal og økonomi.
Mandagshøjskolen med 20 foredrag blev i efteråret 2010 suppleret med en Onsdags Højskole med 12 foredrag og i 2015 måtte der oprettes en Tirsdags Højskole efter samme koncept.

Denne efterspørgsel til medlemskab af Kunst & Kulturhøjskolen skyldes ikke mindst Jørgen Ejlskovs engagement og evne til i tæt samarbejde med bestyrelsen at vælge nogle af landets bedste foredragsholdere og sammensætte et varieret og mangfoldigt program.

De sidste år har der været 360 deltagere på alle højskoledage, og vi har mange gange oplevet foredragsholderes og kunstneres overraskelse over at møde et så stort og imødekommende publikum, og de vender gerne tilbage med nye emner. Kunst & Kulturhøjskolen er således både et forum for gode oplevelser og et socialt mødested. Ikke kun de gode foredrag, men også samvær, sang fra Højskolesangbogen og kaffebordet er vigtige elementer, der bidrager til glæden ved at deltage. De tre højskoledage er på den måde de tre bærende søjler i skolens fundament.Udover de tre højskoledage har der gennem årene været mange spændende og gode tiltag. Her et lille udpluk:

Lørdagsbussen
Der findes næppe et sted i Danmark, hvor bussen og Johannes Rahbek ikke har været.  I 2022 valgte Johannes Rahbek at køre Lørdagsbussen i garage efter en imponerende indsats gennem mange år. Fra efteråret 2023 kører den nye Torsdagsbus ledet af Kirsten Storgaard og Jan Andersen ud i det ganske land og besøger historiske og kulturelle steder.

Carlsen og Staugaard
Gymnasielærerne Carlsen og Staugård har siden skolens start og med stor variation i emnevalg øst af deres store viden og emner som Magtens Ansigter, Myter og Mytens Historie, Store fortællere, Den dynamiske middelalder er blevet belyst og drøftet.  
Operature og foredrag
Susanne Wåge startede sine operaforedrag og ture i 2004 og i 10 år nød en stor gruppe operaelskere glæde af hendes store engagement. Herefter tog Anne Marie Storm, Marianne Hess og Alex Pedersen over som arrangører af operaturene. I 2018 afløstes Marianne Hess af Annette Hertz og operaarrangementerne fortsatte indtil 2022, hvor de arrangørerne valgte at stoppe efter en flot indsats.                                       
 
Kunstforedrag
I 2012 indledte skolen et samarbejde med Signe Jacobsen om kunstforedrag og i en periode også kunstrejser – et samarbejde, som tiltrækker en deltagergruppe, som nyder godt af Signes store viden om og begejstring for ”De store mestre”, som er stadig en del af Kunst og Kulturhøjskolens program.

Sensommerhøjskole
Siden 2014 har Kunst & Kulturhøjskolen i samarbejde med højskoler rundt i Danmark en uge med ”Sensommerhøjskole” hvor temaerne er egnens kunst, kultur og personligheder.

I de seneste har vi også været med til at bakke om De Naturvidenskabelige Foredrag arrangeret af Aarhus universitet og ligeledes har vi også været med til at bakke om op Vejles nyeste kulturfestival, Ordfestivalen Stedord

Vejles Kulturpris
2017 er året hvor Kunst & Kulturhøjskolen blev kåret til at modtage af Vejles Kulturpris som en flot anerkendelse af den udvikling, skolen havde gennemgået gennem de seneste år.  Udover en smuk keramikskulptur fik vi 10.000 kr., som blev brugt til et arrangement for alle vores deltagere med musik, vin, kaffe og festtale, hvori Erik Lindsø udnævnte os til ”En folkeoplysende kronjuvel”.

Det er med glæde og stolthed, at vi i 2024 kan fejre 30-års jubilæum for en af Vejles største kulturinstitutioner og Danmarks måske største foredragsforening og også en stor tak til de skiftende bestyrelser, der gennem tiden har ydet en stor indsats for at muliggøre den store succes.

Tillykke til Kunst & Kulturhøjskolen og til de mange mennesker, der har glæde af de mange gode muligheder for at mærke Folkeoplysningens fornemmeste opgave at oplive og oplyse.