20 år er ingen alder

Kunst & Kultur Højskolens historie.

Den 4. november 1994 besluttede en lille kreds at starte Kunst & Kultur Højskolen.

Harald Jørgensen var fratrådt som forstander for FOF, som han havde ledet gennem mange år men ønskede at fortsætte sit virke med folkeoplysning.

På et møde hos Jørn Moeslund blev man enige om at forsøge med en ny forening og valgte navnet Kunst & Kultur Højskolen i Vejle.

Harald Jørgensen var i sin ungdom - gennem Dansk Ungdoms Fællesråd - blevet inspireret af Hal Koch og hans tanker om folkeoplysning i Grundtvigsk ånd, men også mødet med Bodil Koch havde afgørende betydning for hans beslutning om at arbejde med folkeoplysning.

Kunst & Kultur Højskolen er på den måde led i en kæde, der strækker sig tilbage til Grundtvig og højskolebevægelsen - grundpillerne til den frie oplysningsvirksomhed, som vi kender den i Danmark.

Man startede i sæson 1994 – 95 som en selvstændig forening uden offenligt tilskud med Harald Jørgensen som forstander og absolut leder. Harald Jørgensen havde gennem sit arbejde i FOF opnået kontakt til mange fremtrædende foredragsholdere og kunstnere, og dette kontaktnet kunne nu bruges i arbejdet med den nye forening. Arrangementerne blev afholdt på Vejle Bibliotek.

I 1998 kom der en ny folkeoplysningslov. Som betingelse for kommunalt tilskud skulle der vælges en bestyrelse for Kunst & Kulturhøjskolen.

Helge Bardram blev skolens første formand.

Skolen flyttede fra Biblioteket til Domus, og deltagerantallet steg til omkring 100 på Mandagshøjskolen.

Fra den spæde begyndelse voksede skolen med stigende tilslutning til Mandags - højskolen og udvidede med flere kurser og arrangementer.

I denne periode opstod Lørdagsbussen med ture rundt i Danmark. Mogens Dalsgaard startede de første af sine utallige koncertforedrag, Staugaard og Carlsen kom til med historiske, kulturelle og litterære foredragsrækker. Susanne Wåge begyndte med stor opbakning operaforedrag og operature, og også Lise og Willy Stolarczyk med en række foredrag og koncerter var med hvert år.

I 2006 blev Svend Strunge ny formand. Arbejdet med at modernisere og effektivisere skolens drift blev sat i højsædet.

Det medførte bl.a. også ændringer i skolens økonomistyring, hvor bestyrelsen sikrede sig større indflydelse og ansatte regnskabsfører Marianne Hess.

I 2008 valgte Harald Jørgensen efter eget ønske at trække sig tilbage, og stillingen skulle nybesættes.

Foreningen valgte herefter Jørgen Ejlskov som ny forstander. Ejlskov har tidligere været forstander i AOF.

Det medførte en ny ledelsesstil med åbenhed om ledelsen af skolen, som nu i højere grad kunne leve op til betegnelsen for folkeoplysning – folkestyrets rugekasse!

Perioden fra 2008 har været en periode med konstant fremgang på alle områder: Økonomi, deltagerantal og tilbud om kurser og arrangementer.

”Gamle tilbud” er stadig på skolens program: 
Lørdagsbussen med Johannes Rahbek som kyndig leder kører Danmark tyndt. 
Operaaftenerne og operaturene er efter lidt nedgang inde i en positiv udvikling.

Staugaard og Carlsen har stadig gode foredragsemner. Mogens Dalsgaard er med hvert år, julekoncerten har fået nye former og aktører og Lise og Willy Stolarczyk er stadig på programmet.

En række nye samarbejder er opstået. Skolen har haft mange arrangementer med Engelsholm Højskole, med AAB og Vejle Idrætshøjskole, mens små ”niche” tilbud som ”Skriv dit liv”, ”Moderne læsning af Biblen” m.v. veksler fra sæson til sæson.

I 2009 var presset på Mandagshøjskolen blevet så stort – ventelisten var på 209 personer - at skolen i foråret 2010 valgte at forsøge med 4 sammenhængende Torsdags - eftermiddagshøjskole. Også for at pejle os lidt ind på efterspørgselen. Det medførte, at skolen i efteråret startede med Onsdagshøjskolen med 2 x 6 sammenhængende eftermiddage efter samme koncept som mandagene. Det første års tid havde skolen en aftale med Vejle Idrætshøjskole, så deres elever deltog i onsdagene.

I 2012 indledtes et samarbejde med Signe Jacobsen. Det blev starten på en række foredrag om kunst og kunstrejser. Det har udviklet sig til en velfortjent succes.

I 2014 er skolen igen blevet udfordret på meget store ventelister og har derfor valgt fra 2015 at udvide med den 3. eftermiddagshøjskole.

En væsentlig del af Kunst & Kultur Højskolen succes er også en fortælling om forenings Danmark og de mange frivillige. Uden en aktivt og engageret arbejdende bestyrelse i hverdagen ingen succes. Bestyrelsen i Kunst & Kultur Højskolen lever på alle måder op til idealet om engagement i de levende traditioners praksisser. På alle vore kurser, arrangementer, ekskursioner etc. er der bestyrelsesmedlemmer som aktive deltagere.

Bestyrelsen i 2014: 
Formand: Svend Strunge 
Næstformand: Annette Hertz 
Sekretær: Karl Brok 
Karin Fritsen
Else Ravn
Birgit Jensen
Alex Pedersen 
Suppleant: Annelise Ancker 
Suppleant: Jens Thormann

Bestyrelsen i 2004: 
Formand: Helge A. Bardram 
Næstformand: Julie M. Jessen 
Sekretær: Else Ravn 
Marianne Hess
Birgit Jensen
Svend Strunge