Nyhedsarkiv 4

Klik her for tilmelding til arrangementer.
Klik her for tilmelding til elektronisk nyhedsbrev.

  
 
 
 
Kære deltager på Lørdagsbussen

Coronaen driller endnu.
Forhåbentlig er det snart fortid, så vi igen kan mødes om vore mange gode arrangementer.
 
Vi – Johs Rahbek og undertegnede – har derfor valgt at aflyse Lørdagsbussen
LØRDAG d. 10 april og LØRDAG d. 1. maj.

Vi håber at kunne gennemføre de resterende ture.
På samme måde som sidste efterår vil vi modregne de aflyste ture i betalingen for den kommende sæson.

Du er altid velkommen til at kontakte Johs Rahbek tlf. 4057 6369.

Med venlig hilsen
Jørgen Ejlskov
 
 


 
 
 
ÅRSMØDE 2021 – UDSAT TIL 20. SEPTEMBER KL. 15.15
 
Tid: mandag 22. marts kl. 15. Sted: Domus, Ved Sønderåen 1
Tilmelding ikke nødvendig!
 
Som altid i marts måned afholder vi årsmøde.
Årsmødet skifter mellem mandag og onsdag eftermiddag. På den måde håber vi at tilgodese mange af vore medlemmer. I år er det onsdag eftermiddag.
 
Årsmøde med
· Bestyrelsens beretning ved formanden
· Forstanderen fortæller om året i Kunst & KulturHøjskolen
· Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
· Godkendelse af budget
· Valg til bestyrelsen
· Debat
· Overraskelser fra året, der gik
· Og meget mere.
 
En hyggelig eftermiddag, hvor vi serverer et par snitter til et glas vin, øl, vand, snakker om året og ser frem mod den nye sæson.
 
Dagsorden i flg. vore vedtægter. Se hjemmesiden.
 
Vi starter kl. 14.45.
Alle deltagere i Kunst & KulturHøjskolen er velkomne til årsmødet.
 
 

 
 

Tilmelding


1. marts åbner vi for tilmelding til de 3 Højskoledage. Vi håber og tror, vi til september igen kan mødes på samme gode måde, som vi ”plejer” med kaffe og fællessang. 
Vi har valgt, at sætte deltagerantallet ned, så vi ikke kommer til at sidde helt så tæt i salen.
For at fastholde samme høje niveau stiger deltagerprisen tilsvarende. 
                                                                       
Igen i år er der tilmelding og betaling på Place2book via vores hjemmeside. 
Af hensyn til vores administration kan du kun tilmelde én person ad gangen. 
Men altså fra den 1. marts.
 
Vi glæder os meget til at se jer alle igen til september.
 
tilmelding - logo.jpg
 

 
 
 

Vejle d. 11.01.2021

KÆRE ALLE 

På møde i fredags med formand, næstformand og forstander måtte vi tage en rigtig tung beslutning. 

Men med Coronaen i tankerne, udsigterne for den nærmeste fremtid, eksperter og politiker udsagn og med de fleste af os er i risikogruppen, så vi ikke anden udvej end at beslutte at aflyse vore Højskoledage og øvrige arrangementer i foråret. Dog håber vi Lørdagsbussen kører igen i april måned. 

Forårsprogrammet bliver i videst muligt omfang gennemført til efteråret.

Tilbagebetaling af indbetalt kursusgebyr.
Vi har skønnet, at det administrativt er bedst og mindst arbejdskrævende for os, at tilbage alle indbetalinger vedrørende foråret og altså ikke modregne i betaling for kommende sæson.

Det kræver en aktiv indsats fra dig/jer, da vi ikke har dit/jeres kontonummer
Send en mail til Mette Rosenkjær på mette@kunstkulturvejle.dk med oplysninger om:

Dit kontonummer
Holdnummer 
Medlemsnummer

Vi vil selvfølgelig bestræbe os på hurtig tilbagebetaling, men den store mængde kan betyde, at vi først når de sidste tilbagebetalinger med udgangen af februar. Vi håber på din forståelse

Vi er utrolige kede af situationen, men
Vi vil hellere ærgre os over aflysninger i stedet for at fortryde gennemførelser.

Vi ser frem til at møde jer alle igen til efteråret til kaffe, fællessang og en stribe gode og spændende foredrag og arrangementer…...

Vi har ligeledes aflyst Lørdagsbussen i februar og marts. Vi tror og håber, at bussen kører igen d. 10. april. Du er velkommen til at kontakte Johs. Rahbek tlf. 4057 6369 for nærmere oplysninger.

NB: Tilmelding til den kommende sæson (2021/22) åbner 1. marts.

 


 

Aflysninger/udsættelser

Kære alle

Danmark er lukket ned til den 17. januar.
Vi er derfor nødt til at aflyse/udsætte 

MandagsHøjskolen den 11. januar
TirsdagsHøjskolen den 12. januar
OnsdagsHøjskolen den 13. januar

Vi håber og arbejder på, at gennemføre de 3 dage senere på foråret.
Alt sammen afhængig hvordan Coronaen udvikler sig og om vi får mulighed for det.
Vi holder jer løbende orienteret på hjemmesiden, Facebook og nyhedsmail.

 

  

 


 

NYHEDSBREV DECEMBER 2020:

 
 
Et specielt efterår
 
Et efterår med Corona, stolerækker, ingen kaffe, ingen sang og med aflysninger.
Men også et efterår, hvor vi har gennemført Højskoledagene med live streaming til nabolokaler på Domus og 120 har livestreamet hjemme.
Vi er utroligt glade for, at det på denne måde er lykkedes for os at gennemføre i gode og "Corona trygge" rammer. Troels, John og Kabor har været en enorm hjælp for os og for at vi lykkedes med et godt efterår – på trods af alle odds.
Vi har også gennemført de 5 planlagte kunstforedrag.
Operaaftenerne blev kun delvist gennemført, da et par af forestillingerne desværre blev aflyst. 
Lørdagsbussen kørte et par gange inden vi måtte aflyse november turen.
Men der er og har været flere aflysninger:
Juleturen er aflyst, Mogens Dalsgaards koncerteftermiddage blev aflyst og ligeledes Staugaard og Carlsens foredrag i efteråret.
Allerede nu har vi aflyst Årsfesten i januar og Carlsen og Staugaards foredragsrække med start i januar. 
 
 
 
 
 
Foråret
 
Højskoledagene starter helt som planlagt d. 11., 12. og 13. januar under de samme rammer som i efteråret: Stolerækker i Corona afstand, mundbind, ingen kaffe, ingen sang, livestreaming til de 2 nabolokaler og med mulighed for livestreaming hjem.
Der er muligt for nye på være med. Tilmelding til Mette Rosenkjær Christensen.
"Store mestre" starter som planlagt 2. februar. Tilmelding via hjemmesiden.
Operaaftener forventer vi ligeledes gennemføres. Evt. til Mette
Lørdagsbussen kører igen d. 6. februar. Evt. til Mette
Aftenture starter d. 26. maj. Tilmelding på hjemmesiden
Sensommerhøjskole starter d. 29. august. Tilmelding på hjemmesiden
 
 
 
Højskolesangbogen – 19. udgave
 
 
 
Siden planlægning af denne sæsons program har vi glædet os til at præsentere den nye Højskolesangbog sammen med Mattias Hammer. Mattias har været en del af højskolesangbogsudvalget. Mattias fortæller om udvalget arbejde og de mange overvejelser og dilemmaer, man møder, når man skal forny den danske sangskat.
Og så skal der synges med Mattias ved flygelet…
Men det kan vi ikke på Domus… Med coronareglerne må vi kun være ganske få i salen. Vi har derfor lavet en fin aftale med Roland Christiansen og DGI-Huset. Så de 3 dage:
  
Mandag d. 25. januar
Tirsdag d. 9. februar
Onsdag d. 24. februar 
 
... synger vi i Spektrum i DGI-Huset.
Her må vi være op til 500 i og synge i Corona sikker afstand.
Der er ikke live streaming disse dage.
 
 
Glædelig jul og godt nytår.
Tak for i år og på gensyn i 2021

 


 

 

Det er et specielt efterår, vi alle oplever. Coronaen er stadig en stor del af vores hverdag.
Vi er glade for at det trods alt er lykkes for os at starte hovedparten af vore tilbud.
De 3 højskoledage under helt andre forhold med stolerækker, ingen sang, ingen kaffe og livestreaming til 2 andre lokaler. Men vi har gennemført og alle har været gode til passe på hinanden og sig selv.
Og ja, vi savner sang, kaffe og meget mere samvær og nærvær, end vi må for øjeblikket. Men vi er i gang og vi får mange positive tilbagemeldinger fra såvel vore gæster som deltagere.
Lørdagsbussen kører igen efter 4 aflyste ture. Kunstforedragene har mange deltagere og opera foredrag og arrangementer starter ligeledes som planlagt.
 
 
 
Livestreaming
Hvis du/I foretrækker at blive hjemme, kan vi nu tilbyde livestreaming fra de 3 højskoledage til alletilmeldte. Et særdeles godt samarbejde med Domus har gjort dette tilbud muligt for os. En stor tak fra os til personalet på Domus.
Hvis du ønsker denne mulighed, skal du sende en mail til je@kunstkulturvejle.dk.  Husk at skrive hvilken dag, du/I er tilmeldt. Vi sender så en kode til jer.
 
 
Aflysninger
Coronaen betyder desværre også aflysninger.
Vi har måtte aflyse Koncerteftermiddage med Mogens Dalsgaard.
Vi har aflyst Satire, Parodi, Ironi… med Staugaard og Carlsen.
På bestyrelsesmøde d. 7. oktober blev vi enige om, at aflyse Årsfesten til januar. Vi mente og mener stadig ikke, at vi på forsvarlig Corona-vis kan gennemføre Årsfesten med spisning og fællessang.
Juleturen har sidste tilmelding 1. november. Så skynd jer med tilmelding.
 

 
 
 

OBS: I efteråret er det ikke muligt at købe billet til enkelt kunstforedrag!

 


 

Referat af årsmøde 9. september og formandens beretning 2019-2020

Klik her for download af refereat (jpg).
Klik her for download af formandens beretning (wordfil).

 


 

Vejle d.18.08.2020

 

Kære alle

Vi har i bestyrelsen drøftet og arbejdet på mulige løsninger for efteråret. Vi har haft et meget fint samspil   med Domus om Højskoledagene. 
Det er vigtigt at understrege, at vi gennem alle vore drøftelser har sikkerhed og lovgivning i centrum.  Vi følger sundhedsmyndighedernes åbningsplaner og anbefalinger.
Det hedder p.t. blandt andet: ”Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede”. 
Vi mener nedenstående er den bedste og en rigtig god løsning i en svær tid. Og giver os mulighed for at starte.

Vi starter op som planlagt først i september (7., 8. og 9. september). Vi får de 2 lokaler ved siden af salen. Der bliver opsat storskærme, hvilket betyder: Vi kan alle være med og vi kan overholde alle Corona-krav om antal og afstande. 

 

Men ikke en opstart som vanligt:

 • Vi sidder i stolerækker uden borde – og selvfølgeligt i de påbudte afstande.
 • Der er ingen faste pladser. 
 • Der kan ikke reserveres pladser.
 • Man rokerer mellem lokalerne fra gang til gang, så alle får mulighed for at være i salen.
 • Vi synger ikke.
 • Man går ikke rundt i lokalet for at hilse og tale med alle de gode venner. 
 • Der er ingen kaffe og vand. Du/I er velkomne til at tage vand med – men ikke kaffe og te af hensyn til gulvtæppet.
 • Garderoben er lukket – tag overtøj med ind på stolene.
 • Tag hensyn og hold afstand ved ind- og udgangen.
 • Dørene åbnes først en time før arrangementet.
 • Pauserne bliver korte.
 • Husk der er en bagtrappe, der gerne må benyttes.
 • Der er naturligvis sprit ved alle indgange.
 • For at undgå unødig kø bliver medlemskortene løbende delt ud hen over efteråret. 
 

Din indsats

 • Overhold de Corona-regler, vi kender så godt.
 • Brug evt. maske.
 • Pas på dig selv og de andre.
 

Alle øvrige hold starter som planlagt og som det fremgår af programmet. Selvfølgelig også med nødvendig Corona sikkerhed. Ligeledes fastholder vi Årsmødet onsdag d. 9. september kl. 15. (ligeledes uden servering)

Vi er glade for, at vi kan starte og glæder os til at se dig/jer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Kunst & KulturHøjskolen.

Jørgen Ejlskov

 


 

 

Kære alle
 

I slutningen af juni holdt vi det første bestyrelsesmøde siden nedlukningen p. gr. af corona.

Og naturligt var Coronaen og vores opstart et vigtigt punkt.

Vi håber og tror, vi får mulighed for at starte op som planlagt til september. Men vi var også omkring andre muligheder så som mindre antal deltagere, stolerækker, stående kaffe, ingen fællessang m.v.

Vi følger sundhedsmyndighedernes åbningsplaner og anbefalinger.

Det hedder p.t. blandt andet: ”Hvis der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede”. 

Så åbningsplanerne ser lige nu ud til, at vi må starte i september. 

Det betyder samtidigt, at vi som arrangører må sørge for sundhedsmyndighedernes krav bliver overholdt. Krav der, afhængig af smittetrykket, kan være ændret til september. De krav vi kender så godt

• Sprit og vask hænder
• Host eller nys i dit ærme
• Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
• Hold afstand
• Føler du dig utilpas, så bliv hjemmeOg I som deltagere må være med til at passe på jer selv og andre. 

Vi følger udviklingen og holder om nødvendigt bestyrelsesmøde igen medio august.

Følg os på hjemmesiden, facebook og tilmeld dig vores nyhedsmail (det kan du gøre på www.kunstkulturvejle.dk/nyheder)

 


 

Kære alle
 

Programmet for den kommende sæson er færdigt og på vej ud til dig. 
Vi håber og forventer at opstarten i september bliver som altid.
Lørdagsbussen er aflyst  4. juli, men kører igen 1. august på Bogenseturen til bl.a. rosenfestival.
Rigtig god sommer og på gensyn. Vi glæder os.

 


 

 

Kære alle

Et mærkeligt forår – også for os.

Vi måtte afslutte sæsonen meget brat. Heldigvis – må vi sige - var sæsonen næsten færdig. Så er blevet til få aflysninger. 

Mandags-, Tirsdags- og OnsdagsHøjskolen skulle alle have haft besøg af Vigga Bro og Ida Bach Jensen. De 3 dage blev aflyst.
Vi udvider derfor efterårssæsonen med en ekstra dag og starter de 3 højskoledage med netop Vigga Bro og Ida Bach Jensen. Det betyder, at der bliver 11 mandage, 7 tirsdage og 7 onsdage i efteråret. (selvfølgelig uden ekstra betaling.)

Kunstforedrag med Signe Jacobsen udvides i efteråret med en ekstra formiddag i stedet for det aflyste foredrag i foråret.

Koncerteftermiddage med Mogens Dalsgaard får ligeledes en ekstra dag i stedet for den aflyste koncerteftermiddag i foråret.
Vi aflyste ligeledes et operaforedrag.

Lørdagsbussen aflyste vi i april. 2. maj og 6. juni er også aflyste. Vi håber, at de 2 ture kan afholdes på et senere tidspunkt. 
Aftenture i maj/juni er ligeledes aflyst. Har du allerede betalt, får du dine penge retur.
Vi forventer at kunne gennemføre Sensommerhøjskolen på Vestjyllands Højskole i august. 

Årsmøde 2020
Onsdag 9. september kl. 15.00

Årsmøde med
· Bestyrelsens beretning ved formanden
· Forstanderen fortæller om året i Kunst & KulturHøjskolen
· Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
· Godkendelse af budget
· Valg til bestyrelsen   
· Debat
· Overraskelser fra året, der gik
· Og meget mere.
 
En hyggelig eftermiddag, hvor vi serverer et par snitter til et glas rødvin, snakker om året og ser frem mod den nye sæson.
Dagsorden i flg. vore vedtægter. Se dagsorden, regnskab og budget via links længere nede.

Vi starter kl. 14.45 med et lettere traktement.
Alle deltagere i Kunst & KulturHøjskolen er velkomne til årsmødet.

 
Rigtig god påske - og pas forsat godt på dig selv.
Med venlig hilsen
Kunst & KulturHøjskolen
Jørgen Ejlskov

 


  

  

Kære alle

På grund af Corona aflyser vi alle vore arrangementer i den nærmeste fremtid. Dvs.

MandagsHøjskolen
TirsdagsHøjskolen
OnsdagsHøjskolen
Årsmøde
Kunstforedrag d. 24. marts
Koncerteftermiddag d. 24. marts
Lørdagsbussen d. 4. april (vi håber at gennemføre d. 2. maj og fremefter)

For rigtig mange betyder det, at denne sæson er forbi.

Tak for nu og på gensyn til efteråret.
Vi glæder os.

Kunst & KulturHøjskolen
Jørgen Ejlskov

 


ÅRSMØDE 2020

Kære medlemmer                                                                         Børkop 01.03.20 

Det er en stor glæde for foreningen at invitere til sit årsmøde, som finder sted på Domus
onsdag d. 18. marts kl. 15.00 (efter onsdagshøjskolen)
Årsmødet indledes med et mindre traktement.                                                                                     

Årsmødet afholdes med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning ved formand og forstander.
 4. Aflæggelse af regnskab.   
 5. Godkendelse af budgetudkast for den kommende sæson. 
  Kan hentes som pdf her:
  Regnskab
  Budget
 6. Kontingent.
 7. Indkomne forslag. 
  Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før årsmødet.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 
  På valg er Birgit Jensen, Alex Pedersen, Annette Hertz og Svend Strunge. 
  Alle er villige til genvalg. Suppleant Jens Thormann er på valg og er villig til genvalg.
 9. Valg af revisor for to år samt en revisorsuppleant. 
  Ingen er på valg i år.
 10. Eventuelt.
Bestyrelsen håber, at mange af vore medlemmer ønsker at deltage i denne vigtige og hyggelige sammenkomst.
Kvittering eller adgangskort bedes medbragt.
 
Svend Strunge, Formand
Jørgen Ejlskov, Forstander

 


 

 

 

 


 

Vejle d.18.08.2020

 


 

Vejle d.18.08.2020

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof