JUL I FLENSBORG

Rahbek.jpg

Johs. Rahbek

 

HOLD 10:

 
Juletur 2020
Afgang: Fredag 17. december kl. 11. Sted: busterminalen Borgvold 12
Pris: kr. 560 kr.
 
Bemærk:
Mulighed for afgang kl. 10.30 fra 
Papuga, Lundahl Nielsensvej 1.
Hjemkomst ca. 21.00
Husk pas.
Euro kan købes v. turlederen i begrænset omfang. 
Tilmelding senest 1. nov.
 
 
  
PROGRAM KOMMER SENERE!

Traditionen tro planlægger vi ”Juletur” i december måned med julemusik som en fast del af programmet – enten indenlands eller grænseoverskridende sydpå.

På grund af Corona måtte vi sidste år aflyse turen til Flensborg, så et genhør med den berømte dansk-tyske julekoncert i St. Nikolai Kirke må vente til i år.

Coronaen spøger stadigt og generer planlægningen, så det endelige program må vente til ultimo september. 

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag 17. december 2021.

Forhåndstilmelding til Mette på 
mette@kunstkultulvejle.dk

Du får så tilsendt program så snart det er færdigt og mulighed for endelig tilmelding.
 
 

KLIK HER FOR TILMELDING

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof