Store mestre (efterår)

signe.jpg

Signe Jacobsen

HOLD 4:
Store mestre (efterår)
Tid: tirsdage kl. 10-12. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 5 formiddage kr. 590 inkl. kaffe / 1 foredrag kr. 145
 

 
 
2560px-The_Fighting_Temeraire,_JMW_Turner,_National_Gallery.jpg
 
21. september

J.M.W. TURNER 
(England 1775-1851)

Turner – Englands største maler gennem tiderne – er højaktuel med udstillingen ”Turner – Sun is God” på ARoS i Århus fra 16. oktober. Turner er en af verdenskunstens mest originale skikkelser, en udpræget enspænder og højromantiker. Hans malerier er akvareller og hans akvareller malerier, har man sagt, for begge er malet flydende, som badet i lys og farveskønhed, så man dårligt kan se forskel på teknikkerne. Det er ikke de faste former, men det, der er i stadig bevægelse og forandring, såsom lyset, vejret, tågen, havet og spejlinger, der interesserer ham, og som han ønsker at fange. Hans kunst går fra storladne landskaber og søstykker mod det næsten abstrakte, i overjordiske farvesymfonier. Hans værker har inspireret de franske impressionister og alle, der siden har arbejdet seriøst med akvarel og naturinspirerede farvekompositioner.


tizian1.jpg
 
19. oktober

TIZIAN
(Italien, 1488-1576)

Tizian er højrenæssancens store navn i Venedig. Han er farveskønhedens store mester, og han bragte den venetianske malerskole, med forløbere som Giovanni Bellini, Andrea Mantegna og Giorgione, til et absolut højdepunkt, så han indtager sin rettelige position som en af renæssancens største navne. Hans motivverden er yndige madonnaer med indtagende spædbørn, storslåede bibelske og betagende mytologiske kompositioner, underskønne kvinder og indsigtsfulde portrætter af tidens betydningsfuldeste mænd, bl.a. hans mæcener, den tysk-romerske kejser Karl 5. og hans søn Filip 2. af Spanien. Hans betydning som inspirator for store malere som f.eks. Rembrandt, Rubens, Anthonis van Dyck og Velázquez kan ikke overvurderes. 


ANTHONIS VAN DYCK .jpg
 
2. november

ANTHONIS VAN DYCK
(Flandern/Belgien, 1599-1641)

Van Dyck blev oplært hos bl.a. Antwerpens store maler Rubens, men udviklede en mindre robust og mere forfinet kunst end hans. Efter en længere periode i Italien, og et par år i Antwerpen blev han i 1632 hofmaler i England, og her bringer hans portrætter en afgørende epoke i dette lands historie til live. Kong Charles I og Dronning Henrietta Maria og deres børn samt landets fremtrædende personligheder bliver malet i tidens barokke formsprog, egnet for enevældens fyrster, og krydret med en sand vidunderlighed i den maleriske håndtering. Engelsk historie i tiden op til Charles I’s henrettelse i 1649, landets store personligheder og kultur- og kunsthistorie belyses med hovedvægten på van Dycks betagende portrætkunst.


Mont Sainte-Victoire Paul Cezanne.jpg
 
16. november

PAUL CÉZANNE
(Frankrig, 1839-1906)

Paul Cézanne startede ud i impressionismens flygtige sanseindtryk, men fortsatte ad helt nye veje: Han var besat af at skabe en fast sammentømret komposition, hvor hans tilnærmelsesvise geometriske former viser hen til hans store forbillede fra 1600-tallet, Nicolas Poussin. Hermed ønskede han at sikre billedkunstens eviggyldighed. Det småtskårne, detaljerede eller overfladisk anekdotiske og flygtige har ingen plads hos Cézanne. Han bliver den store inspirator for kunsten i det 20. århundredes første årtier og for tilblivelsen af det, vi forstår ved ”den moderne kunst”. Vi ser på Cézannes livsværk og det, der inspirerede ham – og på, hvordan han selv inspirerede Picasso og Braque, der formulerede kubismen ud fra Cézannes landvindinger.


Paul_Gauguin_-_Te_aa_no_areois_-_Google_Art_Project.jpg
 
30. november

PAUL GAUGUIN 
(Frankrig 1848-1903) 
 
Gauguin har været aktuel hen over Corona-året 2021 med sin anden store udstilling på Glyptoteket inden for de sidste 5 år. Interessen for den store kunstner med det tvivlsomme levned, som i dag ville have ført til øjeblikkelig forkastelse ved ”me-too”-domstolen, er enorm. Hans konturklare, farveskønne og idealiserede fremstillinger af især den kvindelige befolkning på øer, som var en del af den franske kolonimagt i Sydhavet, fascinerer til stadighed, selvom de med nutidens øjne er blevet nærmest politisk ukorrekte. Vi følger hans veje fra børsmægler i Paris til et nyt liv i kunstens smeltedigel, ser nærmere på hans korte ophold i København hos sin danske kone Mette Gad, følger ham over hans kunstneriske nyorientering i Bretagne til hans fatale besøg hos Van Gogh i Provence og afslutter med hans tid i Sydhavet, hvor han endte sit liv.
 

KLIK HER FOR TILMELDING

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof