Store mestre (efterår)

signe.jpg

Signe Jacobsen

HOLD 9:
Store mestre (efterår)
Tid: tirsdage kl. 10-12. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 4 formiddage kr. 490 kr. inkl. kaffe / 1 foredrag kr. 145
 

 
 
17. september 
EL GRECO (1541-1614) 

Greco var en af kunsthistoriens store excentrikere: Hans kunst afviger i betydelig grad fra samtidens stil i dens passionerede udtryksfuldhed, og den har inspireret kunstnere helt op i det 20. århundrede. El Greco var født på Kreta, hvor han var ikonmaler; herfra kom han til Venedig og Rom og opsnappede de kunstneriske strømninger her, inden han bosatte sig i Toledo i Spanien. Her blev den væsentligste del af hans kunstneriske produktion fremstillet, og her har han har sat sig de mest uforglemmelige spor. 


1. oktober 
CARAVAGGIO (1571-1610)

Caravaggios indflydelse på kunsthistoriens udvikling er enorm. Omkring 1600 – ved indgangen til barokken i Rom – formulerede han en ny form for maleri med stærk appel, realistisk, spillende på sanserne og frem for alt med en magtfuld anvendelse af kunstgrebet clair-obscur: den hårde kontrast mellem lys og skygge. Hans samtid og den kunst, han tog afsæt i, og også den, som han påvirkede, vil blive omtalt.


29. oktober 
C.D. FRIEDRICH (1774-1840)

Friedrich er en af romantikkens største navne. Hans kunst er højspændt og storladen. Naturen er overvældende og guddommelig og mennesket er lille og magtesløs over for naturens kræfter. Født i Greifswald i det dengang svenske Pommern og uddannet i København, indtager han en særegen plads i den nordeuropæiske romantik, som vil blive belyst med mange stærkt seværdige eksempler.


12. november 
STANLEY SPENCER (1891-1959) 

Spencer er en af Englands mange excentrikere. Hans kunst er nøje forbundet med hans særprægede biografi og hans vanskelige, ja nærmest traumatiske forhold til de kvinder, han knyttede sig til i sit liv. Hans kunst har både ekspressionistiske og, surrealistiske træk og også nærgående detalje-naturalistiske træk; de kan være ligefrem hudflettende selvudleverende og til tider i nærmest pinlig og endog (ufrivilligt) lattervækkende grad. Hans kunst, som er voldsomt original for sin tid, foregriber på flere måder kendte kunstnere som engelske Francis Bacon og Lucien Freud.
 

TILMELDING:
... vil fra 3. februar 2020 komme til at foregå via Place2Book.

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof