Romersk kejsertid og urkristendommen

carlsen.jpgknud-erik-staugaard.jpg

Leif Carlsen og Knud Erik Staugaard

HOLD 11:

Tid: torsdage kl. 16-18. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 6 eftermiddage kr. 750 kr. inkl. kaffe / 1 foredrag kr. 145

24. oktober 2019
KNUD ERIK STAUGAARD

Augustus
Augustus, om hvem det siges, at han befalede, at alverden skulle skrives i mandtal. Hvordan var det rige, han herskede over, og i hvilket det skete i de dage? Fra Rom, magtens centrum, til Jerusalem. 


31. oktober 2019
KNUD ERIK STAUGAARD

Konstantin
Konstantin, som i den kristne tradition blev kaldt Den Store. Hvad var der sket siden Augustus, der kaldtes princeps, førstemand, eller primus inter pares, første blandt ligemænd. Hvorfor følte den ikke-kristne kejser sig kaldet til at blande sig i forholdene i en minoritets religion, kristendommen?


7. november 2019
KNUD ERIK STAUGAARD

Fra Theodosius til Justinian
Kejseren er for længst ikke princeps længere, han er dominus, herre. Kristendommen bliver statens religion, imperiet vakler i vest, forankres i øst. ’Gammelrom’ bliver pavernes og kristendommens magtcentrum, ’Nyrom’, Konstantinopel, bliver kejserens.

14. november 2019
LEIF CARLSEN

Hellenistiske og romerske religioner
Kult og myte. Den capitolinske Treenighed. Magna Mater. Kybele og Attis. Isis og Osiris. Astarte. Artemis. Mithras.


21. november 2019
LEIF CARLSEN

Peter og Paulus i Rom
Apostelskæbner i Romerriget. Urmenigheden. Martyrer, helgener og kirkefædre. Kejserkult.


28. november 2019
LEIF CARLSEN

Konstantin den Store
De første paver. De første kirkemøder. Der er kun én Gud. Treenigheden. Fra jødedom til kristendom. Fra Jerusalem til Rom. Fra Jesus Kristus til Jomfru Maria. Fra den sejrende til den lidende gud.


KLIK HER FOR TILMELDING

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof