Filosofaen

sofa.jpg

HOLD 7:

En højskolestund af Brød & Ånd i Filosofaen
Tid: Søndage kl. 14.00-16.00. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 2 søndage kr. 250 / 1 søndag kr. 145

Med:
HENRIK ELKJÆR
Fotokunstner, poet og medstifter af det tidligere Brød&Co.

DORTE B. JESSEN
Underviser i filosofisk tænkning på Engelsholm og Uldum højskole samt stifter af Filosofaen med tid til nærvær og eftertanke.

Hvad er brød og hvad er ånd? Hvad næres vi i grunden af som mennesker?
Vi vil over to søndage med hver vores erfaringer og perspektiver kaste lys over brødet og åndens grundlæggende betydning for os som mennesker. Kunst, poesi og filosofi vil i et nærværende og eftertænksomt samspil lægge op til samtaler om det at være menneske sammen med andre mennesker. Om det gode virke og det gode liv.

Hver søndag vil indeholde fællessang, oplæg og samtale.Søndag d. 6. oktober

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” 

K. E. Løgstrup (1905-1981)

Hvordan forholder vi os som moderne mennesker til K. E. Løgstrups etiske fordring? Hvad er der allerede af godt mellem mennesker, og hvad fordrer det af os som medmennesker i vores virke og i et fælles samfund? Kan man i den sammenhæng påstå at konflikter er en nødvendighed?

Søndag d. 17.november

”Vi er alle født frie og lige”. 
Sådan lyder det i verdenserklæringen om menneskerettigheder

Hvilke betydninger har det for vores måde at leve og virke på?

Den tyske filosofisk tænkende Hannah Arendt (1906-1975) beskriver fællesskabet, som det nødvendige skæringspunkt for den forskellighed af holdninger, synspunkter og handlinger, som kun førerskabet, tyranniet, diktaturet, massesamfundet og det totalitære herredømme kan få til at lyde som én stemme. Hvad mener hun med det? – Og hvordan ser det ud for friheden og fællesskabet i dag?

 


TILMELDING:
Klik her for tilmelding til arrangementer.

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof